PRIVATUMO POLITIKA

PASKUTINĮ KARTĄ ATNAUJINTA: Spalio 25d., 2023m.

I. Įvadas ir pagrindinės sąvokos

1.1 Apibrėžtys

1.1.1. "Star Stone" ("Bendrovė" arba "Asmens duomenų valdytojas") yra juridiškai įregistruotas subjektas, veikiantis pagal individualią veiklą Nr. 1283589, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

1.1.2. „Klientas“ arba „Duomenų subjektas“ reiškia bet kurį asmenį, kuris yra susijęs su Bendrovės paslaugomis arba naudojasi jos paslaugomis, įskaitant tuos, kurie lankosi mūsų svetainėje.

1.1.3. „Paslaugos“ apima visas Bendrovės siūlomas ar teikiamas prekes, produktus ir paslaugas.

1.1.4. „Asmens duomenys“ – tai informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su identifikuojamu asmeniu.

1.1.5. „Tvarkymas“ apima daugybę su Asmens duomenimis atliekamų operacijų, tokių kaip rinkimas, įrašymas, organizavimas, saugojimas, keitimas, analizė, naudojimas, perdavimas, platinimas ar kitoks prieinamumas, ištrynimas ar sunaikinimas.

1.1.6. „Partneris“ reiškia trečiųjų šalių subjektus, kurie palaiko verslo santykius su Bendrove, įskaitant subrangovus, pardavėjus ir kitus susijusius asmenis.

1.1.7. „Slapukai“ – tai nedideli tekstiniai failai, kurie saugomi vartotojo įrenginyje, kai jis lankosi svetainėse.

1.1.8. „Tiesioginė rinkodara“ apima visą veiklą, kuria siekiama reklamuoti prekes ar paslaugas tiesiogiai asmenims.

1.2 Taikymo sritis ir sutikimas

1.2.1. Ši privatumo politika reglamentuoja, kaip Asmens duomenys yra tvarkomi naudojantis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.

1.2.2. Naudojimasis Bendrovės paslaugomis reiškia, kad perskaitėte ir sutinkate su šioje privatumo politikoje aprašyta praktika.

1.2.3. Bendrovė gali periodiškai atnaujinti ar keisti šią Privatumo politiką, todėl Klientas privalo reguliariai ją peržiūrėti.

II. Bendrosios nuostatos

2.1 Teisiniai pagrindai

2.1.1. Bendrovė Asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), kitais susijusiais įstatymais.

2.1.2. Pateikdamas Asmens duomenis Bendrovei, Duomenų subjektas duoda aiškų sutikimą, kad tokie duomenys būtų tvarkomi pagal šią Privatumo politiką.

2.2 Apdorojimo principai

2.2.1. Bendrovė laikosi teisėto, sąžiningo ir skaidraus asmens duomenų tvarkymo principų.

2.2.2. Asmens duomenys renkami konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir toliau nebus tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

2.2.3. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia, atnaujinami.

2.2.4. Asmens duomenys saugomi taip, kad būtų galima identifikuoti Duomenų subjektą ne ilgiau, nei tai būtina tiems tikslams, dėl kurių jie tvarkomi.

2.2.5. Bendrovė imasi atitinkamų saugumo priemonių, kad apsisaugotų nuo neteisėtos prieigos, pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

2.3 Politikos pakeitimai

2.3.1. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, atnaujinti ar modifikuoti šią Privatumo politiką.

2.3.2. Pakeitimai bus paskelbti Bendrovės interneto svetainėje, o Klientas yra atsakingas už atnaujinimų tikrinimą.

III. Duomenų rinkimas, naudojimas ir saugojimas

3.1 Duomenų tikslai ir tipai

3.1.1. Bendrovė renka Asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, adresas arba paštomato adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, mokėjimo duomenys ir kita svarbi informacija pirmiausia elektroninės prekybos ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.1.2. Bendrovė taip pat gali rinkti ir tvarkyti duomenis savo Paslaugoms tobulinti, klientų aptarnavimui ir vidaus analizės tikslais.

3.1.3. Bendrovė gali naudoti slapukus ar panašias technologijas, kad pagerintų vartotojo patirtį ir tikslingai reklamuotų.

3.2 Sutikimas ir atsisakymas

3.2.1. Klientai turi teisę pasirinkti tiesioginės rinkodaros pranešimus iš Bendrovės.

3.2.2. Sutikimą bet kada galima atšaukti susisiekus su Bendrove info@starstone.lt.

3.3 Duomenų subjekto teisės

3.3.1. Duomenų subjektai turi teisę prašyti leisti susipažinti su savo Asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti.

3.3.2. Duomenų subjektai taip pat gali nesutikti, kad būtų tvarkomi jų Asmens duomenys, ir turėti teisę į duomenų perkeliamumą.

3.3.3. Šiomis teisėmis galima pasinaudoti susisiekus su Bendrove info@starstone.lt.

3.4 Dalijimasis duomenimis ir trečiosios šalys

3.4.1. Bendrovė gali dalytis Asmens duomenimis su Partneriais šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

3.4.2. Bendrovė taip pat gali atskleisti Asmens duomenis vykdydama teisinius įsipareigojimus arba siekdama apsaugoti savo Klientų ir plačiosios visuomenės teises ir saugumą.

3.4.3. Bendrovė neparduoda ir neprekiauja Asmens duomenimis trečiosioms šalims.

3.5 Duomenų saugumas ir saugojimas

3.5.1. Asmens duomenims apsaugoti Bendrovė taiko griežtas fizines, elektronines ir procedūrines saugumo priemones.

3.5.2. Asmens duomenys saugomi tam tikrą laikotarpį, kuris atitinka teisinius ir veiklos įsipareigojimus ar reikalavimus, o vėliau saugiai ištrinami.

IV. Teisinis atskleidimas ir laikymasis

4.1 Įstatymų laikymasis

4.1.1. Bendrovė gali atskleisti Asmens duomenis, kai to reikalauja teisės aktai arba kai toks veiksmas yra būtinas, kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų ar Bendrovei teikiamų teisinių procesų.

4.1.2. Bendrovė taip pat gali atskleisti Asmens duomenis siekdama apsaugoti ir ginti savo teises ar nuosavybę bei veikti esant būtinoms aplinkybėms, siekdama apsaugoti savo vartotojų ar visuomenės asmeninį saugumą.

V. Kontaktai ir daugiau informacijos

5.1 Užklausos

5.1.1. Kilus klausimams ar rūpesčiams, susijusiems su šia Privatumo politika, Klientai gali susisiekti su mumis info@starstone.lt